TV-spel kan vara bra för kroppen

Enligt flera undersökningar, visar det sig att TV-spel kan vara väldigt bra för kroppen och hjärnan. Många tror att TV-spel kan vara skadliga för barn men detta stämmer alltså inte. I experiment som man har genomfört, har barnen ofta visat goda resultat. Detta gäller dock inte endast för barn, utan TV-spel kan även förbättra vuxnas kognitiva förmåga.

TV-spel påverkar främst hjärnan på ett ganska positivt sätt. Enligt Nyheter24 får många användare bättre minne. Minnet förbättras när man spelar TV-spel och påverkar även prestationerna i skolan. Det ökar även förmågan att planera och finmotoriken. Vid ett test, spelade ett antal vuxna ett TV-spel 30 minuter varje dag under två månader. Efter tester var genomfört, fick man fram resultaten att antalet hjärnceller i områdena som sköter minnet, hade ökat.

Även enligt Science Daily blir spelarna skarpare. Många har tidigare sagt att spelarna istället får svårare att koncentrera sig i verkligheten, men enligt experiment som genomförts har man bevisat det motsatta. Istället ökade spelarnas visuella förmågor och förmågan att rotera ett föremål mentalt. Detta hjälper även mycket vid bilkörning, då synen förbättras. Man upptäckte även att TV-spelande faktiskt kan delvis förhindra hjärnans åldrande.

Det är främst actionspel det gäller. Spelarna får bättre förmåga att fatta beslut än dem som inte spelar. Forskarna säger att spelen gör att hjärnan blir bättre att lära sig. Man har fått fram bäst resultat i de skjutspel där spelaren tar kontrollen av skytten i första-persons läge. Detta inkluderar spel som Batlefield, Call of Duty och CounterStrike.